Bestuur en organisatie


Voorzitter
G. van Steijn (Gilles);
+31623320787

Secretaris
K.G.H.S. Blommers (Kars);
+31641274379

Penningmeester
P.J. van der Meijden (Piet);
+31636389511

Lid
R. Ferwerda (Romke);
+31652667192

Viswedstrijdcommissie
B.J.W.D. Hogendoorn (Bram);
+31615195093
W. 't Lam (Willem);
+31683234964

Kaartcommissie
C. de Gram (Cees);
+31623899276
W. de Gans (Willie);
P.J. van der Meijden (Piet);
+31636389511
G. van der Meijden (Greet);
+31612397161

Jeugdcommissie
K.G.H.S. Blommers (Kars);
+31641274379
P. van Hees (Piet);
M. van Hemert (Rinus);
+31610826181
P. van Hees (Pascal);
J. Bovenschen (Jacob);
+31631067453

Totaal onderhoud
P. van Hees (Pascal);
M. van Hemert (Rinus);
+31610826181

Kascontrole 2018 en 2019
B.J.W.D. Hogendoorn (Bram);
+31615195093
F. Bovenschen (Fred);

Beheer botensteiger
P.J. van der Meijden (Piet);
+31636389511

Regelgeving en controle
R. Ferwerda (Romke);
+31652667192

Redactie clubblad
P.J. van der Meijden (Piet);
+31636389511
G. van der Meijden (Greet);
+31612397161

Website beheer
P.J. van der Meijden (Piet);
+31636389511
B.M. Kalkhoven (Martijn);