Seizoen 2017

Bestuur en commissies

Poldervergunnig 2016 T/M 2018 zelf uitprinten.

Site bijgewerkt tot en met

13 juli 2017

Bekijk hier foto's in ons album.

Heeft u ook nog een leuke foto email deze dan naar pietline@gmail.com
Bestuur:    
Voorzitter
Gilles van Steijn  
Secretaris
Kars Blommers
0345-68 31 53
Penningmeester
Piet van der Meijden
0345-68 28 08
06 363 89 511
     
Lid
Marinus Klaasse (notulist)
06 534 75 874
Romke Ferweda
0345-68 16 53
 
Viswedstrijdcommissie
Willem 't Lam
06 83 23 49 64
Bram Hogendoorn
Viswedstrijdcommissie 50+
Jan Uitenbogerd
06 18 66 41 86
Gerrit Uitenbogerd
06 18 66 41 86
Kaartcommissie
Greet van der Meijden
0345-68 28 08
Piet van der Meijden
0345-68 28 08
Cees de Gram
06 238 99 276
Willie de Gans
 
Jeugdcommissie
Gilles van Steijn
0345-68 31 53
Rinus van Hemert
0345-68 21 36
Piet van Hees
0345 61 89 71
Totaal onderhoud
Rinus v Hemert
Pascal van Hees
0345-68 24 18
     
Kascontrole 2017 en 2018
Kees Rink
Kascontrole 2018 en 2019
Fred Bovenschen
     
Beheer botensteiger
Piet van der Meijden
06 363 89 511
Regelgeving en controle
Romke Ferweda
06 52 66 71 92
     
Redactie clubblad:
Greet en Piet v/d Meijden
0345-68 28 08
     
Bankrekening:
NL88 RBRB 0939 8514 31
E-mailadres
pietline@gmail.com