Seizoen 2016

Bestuur en commissies

Poldervergunnig 2016 T/M 2018 zelf uitprinten.

Site bijgewerkt tot en met

30 novembere 2016

Bekijk hier foto's in ons album.

Heeft u ook nog een leuke foto email deze dan naar pietline@gmail.com
Joop de Bruin"In memoriam".
Bestuur:    
Voorzitter
Gilles van Steijn  
Secretaris
Kars Blommers
0345-68 31 53
Penningmeester
Piet van der Meijden
0345-68 28 08
06 363 89 511
     
Lid
Marinus Klaasse (notulist)
06 534 75 874
Romke Ferweda
0345-68 16 53
 
Viswedstrijdcommissie
Willem 't Lam
06 83 23 49 64
Bram Hogendoorn
Viswedstrijdcommissie 50+
Jan Uitenbogerd
06 18 66 41 86
Gerrit Uitenbogerd
06 18 66 41 86
Kaartcommissie
Greet van der Meijden
0345-68 28 08
Piet van der Meijden
0345-68 28 08
Cees de Gram
06 238 99 276
Willie de Gans
Wil de weerd
Jeugdcommissie
Gilles van Steijn
0345-68 31 53
Rinus van Hemert
0345-68 21 36
Piet van Hees
0345 61 89 71
Totaal onderhoud
Rinus v Hemert en PvdM
0345-68 24 18
Kascontrole 2014 en 2015
Bram Hogendoorn
Kascontrole 2013 en 2014
Fred Bovenschen
Beheer botensteiger
Piet van der Meijden
06 363 89 511
Regelgeving en controle
Romke Ferweda
06 52 66 71 92
Redactie clubblad:
Greet en Piet v/d Meijden
0345-68 28 08
Bankrekening:
NL96 RABO 03131 07 343
E-mailadres
pietline@gmail.com
Site www.deruisvoornacquoy.nl