Receptie 50 jarig jubileum op 28 mei 2022

Onze vereniging bestond vorig jaar 50 jaar. Door corona kon daar geen aandacht aan besteed worden. In een eerder stadium hebben we als bestuur besloten het jubileum klein te vieren. Om die reden is er een receptie georganiseerd. Om aan die dag invulling te geven hebben we in klein comité een draaiboek gemaakt voor deze dag. Ons de vraag gesteld wat kunnen we verwachten, wie krijgen uitnodiging enz.  Onze visbotensteiger die vernieuwd is wilden we ook opnieuw openen.  Twee leden die 50 jaar (nu 51j) lid zijn willen we ook aandacht geven. De voorzitter, van federatie midden Nederland, Bennie van Til wilde de officiële opening doen van de steiger. De jubilarissen krijgen een persoonlijke uitnodiging, ik heb deze leden gebeld. De receptie begon om drie met een half uurtje inloop met koffie/thee en een lekkernij erbij. Om half vier waren de meeste gasten en de jubilarissen aanwezig en zijn we naar buiten gegaan om de visbotensteiger officieel te heropenen. Voordat het zover was, heeft onze voorzitter nog even het woord genomen en ons er aan herinnerd dat Nijs 11 jaar bezig is geweest om de visbotensteiger te realiseren op deze plek zoals we die nu kennen. In 1989 is de steiger geopend door een wethouder van de gemeente Geldermalsen. Dan is de twee en half jaar die het nu heeft geduurd eigenlijk vrij kort zeg maar. Met het symbolisch doorknippen door Bennie van Til van een lint is de steiger geopend.Na deze handeling heeft Bennie het woord genomen en ons toegesproken over de sportvisserij met al zijn uitdagingen die er momenteel zijn.
Als sportorganisatie zijn wij nu de tweede organisatie na de KNVB met het grootste aantal leden en we zijn aangesloten bij  het NOC*NSF. (fusie, Nederlands Olympisch Comité en de Nederlandse Sport Federatie) Binnen een aantal jaren is het de bedoeling dat  de zeven federaties en Sportvisserij Nederland fuseren tot een organisatie die de belangen van de sportvisserij gaat behartigen bij de diverse overheidsinstanties en de sportvisserij in de samenleving gaat promoten. Dit is allemaal om de sportvisserij een breed draagvlak te geven omdat er bedreigen zijn vanuit de maatschappij van de diervriendelijk partijen. De organisatie die dan ontstaat heeft een budget van 15 miljoen euro en 120 medewerkers op allerlei niveaus. t betoog heeft Ron Borgstein (ook federatie bestuurder) de microfoon genomen die nog herinneringen heeft aan onze vereniging. Met Nijs Heykoop en zijn vader heeft hij vaak gevist hier op onze Zandput. Hij verteld hoe hij als jochie met het visvirus besmet is geraakt door mee  te gaan met Nijs. Uit zijn archief heeft hij nog een dag vergunning gevist van begin jaren 70 om op de put te mogen vissen. Deze vergunning is aan het bestuur overgedragen. Uit handen van de federatie kregen wij een aantal voerkorven zonder lood dus met loodvervangers dit om loodvrij vissen te promoten. Ook zijn 5 grijpers overhandigd en handschoenen met plastiekzakken en beugels om zwerfvuil op te ruimen langs de waterkant bij onze visstekken.  Doel is 5 stuks vuil op je stek mee te nemen dus schoner achterlaten dan toen je kwam.  Drie grijpers werden enthousiast ontvangen om te gaan gebruiken ook als er een wandeling gemaakt gaat worden. Dit is nu precies de bedoeling van deze cadeaus, ook werd een enveloppe met inhoud overhandigd.  De federatie wordt bedankt voor de cadeaus en hun bijdrage aan deze receptie. Na deze toespraken hebben we even onze drankjes kunnen nemen een werd er rond gegaan met lekkere hapjes. Nu was het de beurt aan onze voorzitter om de twee jubilarissen naar voren te halen en toe te spreken. Jan Bos was de eerste die in het zonnetje gezet werd, onze voorzitter haalde herinneringen op van vroeger want hij heeft als melkboerenhulpje heel wat jaartjes in de winkel en met het venten in Acquoy geholpen. Nadien kwamen er nog wat herinneringen boven wat deze receptie bijzonder maakte voor Jan en mij. Jan heeft mij met het visvirus besmet waar ik nog steeds last van heb, duurt langer als corona. De vader Jan leerde ons een haakje aanzetten als we er weer eens een waren kwijt geraakt. Goof de vader Jan kwam dan op zijn krukken naar buiten omdat hij een been miste. Hij ging dan tegen de muur staan om ons het haakje aan te zetten, wij gingen er dan met de krukken vandoor zodat hij niet van  zijn plaatst kon komen. Maar dat kwam allemaal weer goed wij een haakje en Goof zijn krukken. Pieter Jan van der Meijden de ander jubilaris, was ook mede oprichter van deze club. Ik heb de laatste 25 tot 30 jaar met Piet samengewerkt. Je nam je functie als penningmeester serieus en je ging er steeds meer activiteiten/werkzaamheden bij doen. Op ons werk, de glasfabriek, regelden we het e.e.a. voor de club of ik ging gewoon een praatje maken. Ook bij jou sloeg het noodlot toe, je werd behoorlijk ziek van een aandoening die moeilijk was te vinden en dus ook moeilijk te bestrijden was. In de Hoogstraten ging je revalideren kon amper een stap maken zo zwak was je toen. Je hebt volgehouden en met Greet, die haar werk toen heeft opgezegd en je bent er weer boven op gekomen. Ik heb even mijn gedachten laten gaan en opgeschreven wat jij zoal doet of hebt gedaan wat ik mij kan herinneren dus er zal nog meer kunnen zijn wat je hebt gedaan voor onze club in de begin toen we pas bestonden. Een willekeurig opsomming/ greep uit jou werk voor de visclub. Het clubblad en de adverteerders die zorgen dat ons clubblad niets koste. Je zorgde voor de layout van het clubblad en zat achter copy aan dat ik dat op tijd moest inleveren. Greet deed dan weer de controle en zorgde ervoor dat de teksten in  goed Nederlands  in het clubblad geplaatst werden. De leden administratie, heb ik ook even gedaan dat is echt een crime, krijg je bijna niet up to date. Einde van het jaar de vergunningen/vispassen de deur uit.  De automatische incasso is ingevoerd zodat de bodes geen geld meer ontvangen en moeten afdragen, omslachtig systeem vroeger heel normaal maar tijden veranderen.
Als er betaald is gaat de vispas de deur uit. Dat doen de bodes nog wel eenmaal per jaar.
Beheer botensteiger, op drie locaties samen met Rinus van Hemert, diverse trappen gemaakt en geplaatst. Extra bankje geplaatst bij de botensteiger voor de vermoeide vissers als men terugkomt van een bootwedstrijd en er even tijd is om na te praten onder het genot van een versnapering. In corona tijd een app gemaakt voor het loten van je stek  zodat ieder op zijn telefoon kon zien welke plek hij of zij had toegewezen gekregen en dan zonder bij elkaar te hoeven komen de afstand bewaard kan blijven en er gevist kon worden. Je zorgt voor een goed financiële verslaglegging, een kloppende kas en dat er geen gekke dingen worden gedaan financieel gezien dan. Vandaar het vele werk wat we zelf kunnen om geld te besparen. Maar de visbotensteiger daar was toch wel heel veel mee aan de hand. De steiger was al meer dan dertig jaar in gebruik. Vooral langs de steiger op vielen grote gaten waarin je makkelijk je been/enkel kon bezeren of erger. Heeft natuurlijk wat gekost maar het levert ook tijdwinst op dan bedoel ik we hebben voorlopig geen onderhoud aan de steiger en de oeverbescherming alleen wat maaiwerkzaamheden. Natuurlijk heb je heel veel gedaan voor de kaartavonden die jij jaren met Greet ook heb gedaan, de prijzen en weet wat allemaal regelen en verzorgen. Door corona heb je aan geven er mee te willen stoppen. Nu hebben Willie en Kees het stokje overgenomen. Natuurlijk ben je er op bijna alle wedstrijden en vis je met verschillende maten de koppel wedstrijden en heb je je eigenstrijdplan waar je vaak veel vis mee vangt en daar gaat het om. Als je het beluisterd wat je zoal voor onze  club heb gedaan past voor dat vele werk maar een (ik heb de statuten geraadpleegd) op voordracht van het bestuur willen wij je tot ERELID benoemen, dus Piet je bent nu ons erelid!! Hierna zijn de bokalen voor het 50 jarige jubileum uitgereikt aan Jan en Piet. Maro en Greet hebben een mooie bos bloemen gekregen (zie de foto).
Het was hierna nog een gezellig samenzijn en werden nog getrakteerd op lekkere hapjes.
Bekijk de foto impressie voor een indruk van de receptie.
Alle gedane kaarten en giften bedankt hiervoor ook via de mail heb ik felicitatie ontvangen.
Naar Oekraïne wordt een bedrag van 580 euro overgemaakt  alle gevers bedankt.

Gilles van Steijn voorzitter